Tin tức

Lần đầu tiên triển khai ki-ốt cà phê robot mini

Sau vài tháng R & D, sản phẩm ki-ốt cà phê robot mini của chúng tôi đã được triển khai thành công tại Công viên Phần mềm Quốc tế Thẩm Dương. Nó được trang bị robot hợp tác của thương hiệu JAKA, máy pha cà phê hoàn toàn tự động cho mục đích thương mại, máy in cà phê nghệ thuật và máy pha chế cốc úp. Nó có thể cung cấp không chỉ cà phê cổ điển mà còn cà phê nghệ thuật pha cà phê. Việc đặt hàng và thanh toán có thể được thực hiện trực tuyến bởi chính khách hàng. Phương thức bán cà phê hoàn toàn mới được công nhân cổ trắng trong tòa nhà rất hoan nghênh.

13
12

Thời gian đăng bài: Tháng 10-11-2021